+420 603 468 139
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontejnerizace

 
Kontejnerizace je systém přepravy a manipulace s materiálem spočívající v používání standardizovaných kontejnerů jako prostředků pro vytváření větších manipulačních jednotek pro uplatnění příslušných mechanizačních a automatizačních prostředků. Výhodou kontejnerizace je:
 • jednoduchá a snadná manipulovatelnost překládky
 • snížení nákladů na manipulaci se zbožím u odesílatele i příjemce
 • snížení nákladů na balení zboží, obalovou techniku i materiály
 • velmi dobrá skladovatelnost
 • využití mechanizace a automatizace

Význam kontejnerizace

Obecně platí, že kontejnerizace je spolehlivá, urychluje ložné operace a přepravu zásob. Kontejnerizace je založena na zásadě soustředění potřebných zásob do větších celků, se kterými lze mechanizovaně manipulovat. Použití kontejneru jako přepravního obalu je efektivní tehdy, dochází-li v průběhu manipulačních a přepravních procesů ke střídání druhů dopravy a jsou-li dostupné příslušné mechanizační prostředky.

Cílem kontejnerizace bývá zajištění rychlé a levné přepravy materiálu, zboží či zásob kamkoli na světě s využitím různých druhů dopravy. Kontejnerizace má prvořadý význam v rámci systému logistické podpory. V logistické podpoře kontejnerizace urychluje a zjednodušuje dopravně-zásobovací činnosti.Rozdělení kontejnerů

Kontejnery lze dělit do skupin podle několika hledisek:

Podle velikosti:

 • malé, do 3 m3
 • střední od 3 do 15 m3
 • velké nad 15 m3

Podle typu přepravy

 • pro silniční přepravu
 • pro přepravu po železnici
 • pro námořní a lodní přepravu
 • pro leteckou přepravu

Podle přepravovaného nákladu

 • univerzální kontejnery
 • kontejnery pro sypký materiál
 • kontejnery nádržkové
 • termické kontejnery
 • plošinové kontejnery
Je velmi důležité, aby zákazník věděl předem o jaký typ materiálu při přepravě půjde a jaký druh dopravy se použije. Velmi často se také typ dopravy na jedné trase střídá - silniční, námořní, železniční.
Ve společnosti Sander Suport Logistic jsme schopní zabalit jakýkoli náklad. Zajistíme jeho bezpečnou přepravu až do místa určení.